پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آگهی ها

EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
آگهی ها

​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"آگهی ها" لیست وجود ندارد.
  
  
  
پروژه احداث خط لوله 30" به طول تقریبی 37 کیلومتر از ترمینال خط لوله میعانات گازی عسلویه/ بندرعباس به خط لوله گوره- جاسکمناقصه1398/12/22
اصلاحیه آگهی پروژه احداث خط لوله 30" به طول تقریبی 37 کیلومتر از ترمینال خط لوله میعانات گازی عسلویه/ بندرعباس به خط لوله گوره- جاسکمناقصه1398/12/22
آگهی مزاید ه عمومی شماره 01-6-98 فروش 5 دستگاه آپارتمان مسکونیمزایده1398/12/10
ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی 3 مناقصه در طرح احداث خط لوله بندرعباس/ سیرجان/ رفسنجانمناقصه1398/9/24
آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی پشتیبانی رایانه مناقصه عمومی یک مرحله ایمناقصه1398/9/10
1 - 5بعدی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد