پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation LinksHome
خانه

EN

سیمای شرکت

شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عهده دار اجرای كلیه طرح های زیر بنایی در بخش پایین دستی صنعت نفت اعم از پالایشی، ذخیره سازی ، انتقال ، توزیع نفت خام و . . .

ادامه

پراکندگی پروژه ها

پراکندگی پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

طراحي و مهندسي

تدوین و بروز رسانی استانداردهای صنعت نفت و مشخصه های فنی شرکت با توجه به بازخورد مشکلات طرح ها و پروژه ها و بروز شدن استانداردهای نفتی دنیا با برگزاری هزاران نفر ساعت جلسات فنی و تخصصی متشکل از مدیران و مهندسان شرکت، شرکت های مشاوره و پیمانکار، راهبری و مدیریت پروژه های جاری با تخصیص نیروهای ستادی و رفع موانع و مشکلات فنی و مهندسی طرح ها و پروژه های جاری شرکت، تعریف پروژه های جدید پالایشگاهی، انتقال و ذخیره سازی، اسکله های نفتی صادراتی و طرح های مقاوم سازی، با انجام مطالعات و ...

ادامه

توسعه پایدار

سیستم توسعه پایدار ارائه دهنده راه حل هایی است که بر اساس آن از نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی و به طور کلی از پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ها جلوگیری می کند و لازمه بهبود و پیشرفت است. توسعه پایدار فرآیند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها و سمت گیری توسعه فناوری که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در این راستا شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بر اساس استانداردهای مورد تایید وزارت نفت و دیگر سازمان‌های معتبر بین المللی، اقدامات موثری را در حوزه های مختلف کاری به انجام رسانده است.

آخرین اخبار
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
موارد مرتبط
  
  
  
  
  
  
  
1399/6/25
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/6/3
تخصصیخير1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/22
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
تخصصیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/8/1
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/12
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/3/26
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/12
تخصصیخيرپالایشگاهی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/11
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/12/6
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/17
تخصصیخيراحداث اسکله و بنادر1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/14
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/10/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/8/1
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/16
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/11
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/6/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/4/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/3/2
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/2/22
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/12/20
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/11/17
تخصصیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/10/24
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
1 - 30بعدی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
موارد مرتبط
  
  
  
  
  
  
  
1399/6/25
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/6/3
تخصصیخير1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/22
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
تخصصیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/8/1
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/12
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/3/26
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/12
تخصصیخيرپالایشگاهی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/11
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/12/6
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/17
تخصصیخيراحداث اسکله و بنادر1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/14
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/10/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/8/1
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/16
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/11
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/6/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/4/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/3/2
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/2/22
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/12/20
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/11/17
تخصصیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/10/24
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
1 - 30بعدی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
موارد مرتبط
  
  
  
  
  
  
  
1399/6/25
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/6/3
تخصصیخير1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/22
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
عمومیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1399/5/14
تخصصیخيرهیچکدام1399بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/8/1
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/6/12
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/3/26
عمومیخيرهیچکدام1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/12
تخصصیخيرپالایشگاهی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1398/2/11
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1398بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/12/6
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/17
تخصصیخيراحداث اسکله و بنادر1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/16
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/14
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/11/13
تخصصیخيرخطوط انتقال و ذخیره سازی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/10/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/8/1
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/16
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/11
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/7/7
عمومیخيرهیچکدام1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/6/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/4/11
عمومیخيرهیچکدام1394بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/3/2
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1397/2/22
تخصصیخيرپالایشگاهی1397بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/12/20
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/11/17
تخصصیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
  
1396/10/24
عمومیخيرهیچکدام1396بله
خبر تصویری نمیباشد
1 - 30بعدی
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد